Tarihe Yardımcı Bilimler Nedir

Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bu Yazıda Neler Var

 • Tarihe Yardımcı Bilimler (Detay)
 • Bağlantılı Yazılar

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  Cografya : Yer bilimi
  Arkeoloji : Kazi bilimi (özellikle tarih öncesi dönemlerin incelemesinde)
  Antropoloji : Irk bilimi
  Etnografya : Öz kültür bilimi
  Paleografya : Yazi bilimi
  Numizmatik (Meskukat) : Para bilimi
  Diplomasi : Belge bilimi (Devletler arasi resmi yazismalari, belgeleri inceler.)
  Sosyoloji : Toplum bilimi
  Kronoloji : Takvim bilimi
  Filoloji : Dil bilimi
  Heraldik : Arma bilimi
  Sigiliografya : Mühür bilimi

  Tarihe Yardımcı Bilimler (Detay)

  1)- COĞRAFYA: Tarih olayın geçtiği YER'in fiziki ve beşeri özelliklerini coğrafyadan öğrenir.
  2)- ARKEOLOJİ (Kazı Bilimi): Toprağın ve suyun altında kalmış olan tarihi eserleri ortaya çıkarır.
  3)- KRONOLOJİ (Takvim Bilgisi): Tarihi olayların zamanlarını belirleyerek, meydana geliş sıralarını
  düzenler.
  4)- PALEOGRAFYA: Eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalıdır.
  5)- EPİGRAFYA (Kitabeler Bilimi): Taş, mermer gibi sert cisimler üzerine yazılan yazıları inceler.
  6)- SOSYOLOJİ (Toplum Bilimi): Sosyal olayları inceler.
  7)- ANTROPOLOJİ: Toplumların ırk yapılarını inceler.
  8)- FİLOLOJİ (Dil Bilimi): Dilleri ve diller arasındaki bağları inceler.
  9)- ETNOGRAFYA: Örf,adet, gelenek ve görenekleri inceler.
  10)- DİPLOMATİK: Günümüze kadar gelmiş olan resmi belgeleri, fermanları vb. inceler.
  11)- HERALDİK (Mühür bilimi): Resmi belgelerdeki mühür, arma ve özel işaretleri inceler.
  12)- NÜMİZMATİK(Paralar bilimi): Eski Paraları inceler.

  Bunlardan başka tarihe yardımcı bilimler arasına felsefe, istatistik, psikoloji, astronomi, Tıp, kimya gibi bir çok bilimi katabiliriz.

  En Çok Okunanlar

  06 | Sıfat Sıfat
  13 | Panel Panel
  17 | Zamir Zamir